AMBASADOR KOCIEWIA 2024

Odwiedzin
Dodano: 30 maja, 2024
Autor: Piotr Kostecki

Ambasadorzy i Perełki Kociewia pilnie poszukiwani!

Czas płynie i kolejny, piąty, zlot Kociewiaków i miłośników Kociewia   zbliża się wielkimi krokami. W ubiegłym roku Walne Plachandry Kociewskie gościły w Pelplinie, w tczewskim powiecie. W bieżącym roku przychodzi kolej na powiat starogardzki. Organizatorzy tegorocznych plachandrów zapraszają 14 września br. do Arboretum Wirty w gminie Zblewo na Jarmark Kociewski i … 5. Walne Kociewskie Plachandry! Jak co roku, podczas zlotu kociewiaków i miłośników Kociewia będą ogłaszani Ambasadorowie Kociewia i Perełki Kociewia.

I Ambasador, i Perełka Kociewia  to tytuły honorowe nadawane przez specjalną Kapitułę w której skład wchodzą przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, diecezji pelplińskiej i biznesu.

Ambasadorzy Kociewia

Według regulaminu „(…) Ambasadorami Kociewia mogą zostać osoby reprezentujące różne sfery życia społecznego: kultury, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej i charytatywnej (wyróżnienie w kategorii indywidualnej) oraz instytucje, stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalne i oświatowe, zespoły artystyczne, grupy nieformalne (wyróżnienie w kategorii zbiorowej). Podstawowym warunkiem otrzymania tytułu jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta promocja tego regionu.

Ambasadorem Kociewia w kategorii biznesu może zostać przedsiębiorstwo, które wykazuje związek z Kociewiem, a ponadto przyczynia się do rozwoju gospodarczego i ekonomicznego regionu, pozytywnie wpływa na lokalny rynek zatrudnienia, wspiera – poprzez patronat lub sponsoring – wydarzenia na Kociewiu. W tej kategorii przyznaje się ów honorowy tytuł osobno przedsiębiorstwom mikro i małym oraz średnim i dużym

Perełką Kociewia może być uhonorowana osoba młoda (do 35 roku życia) o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka, sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność) na rzecz Kociewia (…)”.

Zgłaszanie kandydatur

Nadchodzi zatem czas, by rozejrzeć się we własnej społeczności i okolicy, porozmawiać ze znajomymi, odwiedzić instytucje oraz  stowarzyszenia i… zgłosić kandydatury do Kapituły. Potem zaś zjawić się w Wirtach i zamanifestować przywiązanie do naszej Małej Ojczyzny – Kociewia.

Ubiegłoroczni Ambasadorzy

 • Kategoria indywidualna: prof. Ryszard Karczykowski
 • Kategoria zbiorowa: Bractwo Czarnej Wody z Osia
 • Kategoria mikro i mały biznes: Wydawnictwo Prasowe „Edytor” z Gdańska
 • Kategoria średni i duży biznes: Dekpol S.A. z Pinczyna
 • Tytuł specjalny: Iglotex S.A. ze Skórcza
 • Perełka Kociewia: Laura Florentyna Dziąba

Termin składania kandydatur

Prawo zgłaszania kandydatur mają osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski (załączniki do regulaminów) składać  należy w terminie do 1 lipca 2024 r. na adres:
Kasztelania Bytońska
Bytonia, ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo

z dopiskiem: Ambasador Kociewia lub Perełka Kociewia.

Regulamin Tytułu „Ambasador Kociewia”

§ 1

 1. Tytuł „Ambasador Kociewia” ma charakter honorowy i prestiżowy. Jego nadanie nie powoduje żadnych gratyfikacji.
 2. Podstawowym warunkiem otrzymania tytułu „Ambasador Kociewia” w kategorii indywidualnej i zbiorowej jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta promocja Kociewia.
  2.1 Ambasadorem Kociewia w kategorii indywidualnej mogą zostać osoby fizyczne – przedstawiciele różnych sfer życia społecznego: kultury, sztuki, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej i charytatywnej.
  2.2 Ambasadorem Kociewia w kategorii zbiorowej mogą zostać stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalno-oświatowe, zespoły artystyczne, grupy nieformalne.
 3. Ambasadorami Kociewia w kategorii biznesu mogą zostać przedsiębiorstwa, które wykazują związek z Kociewiem a ponadto:
  – swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i potencjału ekonomicznego Kociewia,
  – wpływają pozytywnie na lokalny rynek zatrudnienia,
  – wspierają lokalne wydarzenia, np. poprzez patronat lub sponsoring.

§ 2

 1. Tytuł „Ambasador Kociewia” przyznaje Kapituła Tytułu „Ambasador Kociewia”.
 2. W ciągu jednego roku kalendarzowego można nadać maksymalnie po jednej
  nagrodzie w kategorii indywidualnej i zbiorowej oraz dwie w kategorii biznesu (po jednej nagrodzie dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz dużych, i średnich przedsiębiorstw).
 3. Tytuł może zostać nadany danej osobie, organizacji lub przedsiębiorstwu tylko jeden raz.
 4. Znakiem graficznym Tytułu jest wizerunek statuetki „AMBASADOR KOCIEWIA”.

§ 3

 1. Tytuł jest wręczany podczas „Walnych Plachandrów”.
 2. Realizacją przedsięwzięcia i organizacją ceremonii wręczenia Tytułu zajmują się osoby upoważnione przez Kapitułę.

§ 4

 1. Prawo zgłaszania kandydatów do Tytułu „Ambasador Kociewia” posiadają osoby fizyczne
  i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, zawierać uzasadnienie (załącznik nr 1)
  i oświadczenie kandydata (załącznik nr 2).
  Wnioski kieruje się na adres:
  „Kasztelania Bytońska”, Bytonia ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo
  z dopiskiem „Ambasador Kociewia”; w ostatecznym terminie do 1 lipca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Rozstrzygnięcie w sprawie nadania Tytułu „Ambasadora Kociewia” powinno zapaść najpóźniej 21 dni przed uroczystością ich wręczenia.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin wyróżnienia „Perełka Kociewia”

§ 1

 1. Wyróżnienie „Perełka Kociewia” ma charakter honorowy. Jego nadanie nie powoduje żadnych gratyfikacji.
 2. Celem Wyróżnienia jest:
  – Docenienie dotychczasowego dorobku.
  – Promocja młodych talentów.
  – Motywacja do dalszego rozwoju.
 3. Wyróżnienie może otrzymać osoba fizyczna do 35 roku życia o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka, sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność) na rzecz Kociewia.

§ 2

 1. Wyróżnienie przyznaje Kapituła Tytułu „Ambasador Kociewia”.
 2. O liczbie przyznanych w danym roku wyróżnień decyduje Kapituła.

§ 3

Wyróżnienie wręczane jest podczas „Walnych Plachandrów”.

Realizacją przedsięwzięcia i organizacją ceremonii wręczenia wyróżnień zajmują się osoby upoważnione przez Kapitułę.

§ 4

Prawo zgłaszania kandydatów do Wyróżnienia „Perełka Kociewia” posiadają osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, zawierać uzasadnienie (załącznik nr 1)
i oświadczenie kandydata (załącznik nr 2).
Wnioski kieruje się na adres:
„Kasztelania Bytońska”, Bytonia ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo
z dopiskiem „Perełka Kociewia”; w ostatecznym terminie do 1 lipca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie w sprawie nadania Wyróżnienia „Perełka Kociewia” powinno zapaść najpóźniej 21 dni przed uroczystością ich wręczenia.

PLIKI DO POBRANIA