Dodaj wydarzenie


FORMULARZ WPROWADZANIA WYDARZENIA

  Podstawowe informacje
  Pole wymagane
  ?Pod tą nazwą Twóje wydarzenie będzie widocznw w naszej bazie.
  Pole wymagane
  ?Tu należy opisać swoje wydarzenie. Pisz krótko i treściwie. Postaraj się w kilkudziesięciu zdaniach zawrzeć podstawowe informacje o wydarzeniu.
  ?Wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia
  ?Wprowadź datę i godzinę zakończenia wydarzenia
  Online
  ?Zaznacz czy wydarzenie odbywa się online
  ?Podaj link do wydarzenia gdy odbywa się ono online
  ?Podaj imię i nazwisko prowadzącego wydarzenie. Dotyczy głównie wydarzeń online.
  Kategoryzacja
  ?Zaznacz główną kategorię do jakiej można zaliczyć Twoje wydarzenie.
  Położenie wydarzenia
  ?Wybierz położenie z bazy.
  ?Wybierz region w jakim odbywa się wydarzenie
  ?Wybierz gminę w jakiej odbywa się wydarzenie
  ?Kliknij na mapie, aby wskazać punkt i automatycznie uzupełnić współrzędne GPS.
  Pole wymagane
  ?Wpisz kod pocztowy miejscowości w jakiej odbywa się wydarzenie
  Pole wymagane
  ?Podaj nazwę miejscowości w jakiej odbywa się Twoje wydarzenie
  Pole wymagane
  ?Podaj ulicę oraz nr budynku pod jakim odbywa się Twoje wydarzenie
  Format XX.XXXX,YY.YYYY
  ?Odnajdź na mapach google miejsce gdzie odbywa się Twoje wydarzenie i odczytaj współrzędne.
  Wystarczy ustawić kursor myszy na mapie dokładnie w miejscu gdzie znajduje się Twój obiekt i klikając prawy klawisz myszy z menu podręcznego skopiować współrzędne.

  Następnie należy wkleić je w tym polu. Bardzo ważne jest dokładne podanie współrzędnych, gdyż pozwoli to na poprawne umieszczenie Twojego obiektu na naszych mapach.
  Organizator
  ?Wybierz organizatora z bazy.
  ?Proszę wpisać nazwę podmiotu organizującego wydarzenie.
  ?Proszę wpisać imię i nazwisko osoby z którą potencjalni użytkownicy portalu mogą się kontaktować gdyby chcieli wziąć udział lub uzyskać więcej informacji.
  ?Proszę wpisać numer telefonu kontaktowego do organizatora
  ?Proszę wpisać adres mailowy do kontaktu z organizatorem
  ?Proszę wpisać adres strony internetowej. zaczynając od http://... lub https://...
  Zdjęcie główne wydarzenia

  Zalecamy rozdzielczość 1920x570px i wielkość pliku poniżej 6MB.

  ?To zdjęcie będzie widoczne jako pierwsze na listach obiektów. Nie mogą być większe niż 6MB każde, w rozdzielczości nie mniejszej 1920x1080 px. Jeśli masz duże zdjęcia i nie masz możliwości ich pomniejszyć skontaktuj się z nami mailowo wysyłając zdjęcia na adres biuro@kociewie24.eu lub prześlij informację - ustalimy zasadę przesłania zdjęć.
  Media

  Zalecamy rozdzielczość 1920x1080px i wielkość pliku poniżej 6MB.

  ?Proszę dołączyć do 10 zdjęć. Nie mogą być większe niż 6MB każde, w rozdzielczości nie mniejszej 1920x1080 px. Jeśli masz duże zdjęcia i nie masz możliwości ich pomniejszyć skontaktuj się z nami mailowo wysyłając zdjęcia na adres biuro@kociewie24.eu lub prześlij informację - ustalimy zasadę przesłania zdjęć.
  Autor wpisu
  Pamiętaj, jeśli nie podasz swoich poprawnych danych, twój wpis nie zostanie zatwierdzony.
  ?Pamiętaj, jeśli nie podasz tych danych, twój wpis nie zostanie zatwierdzony.
  Pamiętaj, jeśli nie podasz swoich poprawnych danych, twój wpis nie zostanie zatwierdzony.
  ?Pamiętaj, jeśli nie podasz tych danych, twój wpis nie zostanie zatwierdzony.

  Wyczyść formularz