AMBASADOR KOCIEWIA 2022

Odwiedzin
Dodano: 6 maja, 2022
Autor: Jacek Barszcz

Jak to się zaczęło

W Piasecznie niedaleko Gniewa, w tczewskim powiecie dnia 25 sierpnia 2018 roku, przy okazji  „Piaseczno Folklor Festiwal”, Kociewiacy i miłośnicy Kociewia spotkali się na I Walnych Plachandrach. Właśnie wtedy pierwszy raz przyznano tytuły Ambasadora Kociewia i Perełki Kociewia. W następnym roku plachandrowanie zakończyło się w Wirtach, gdzie odbywał się Jarmark Kociewski. Tam także ogłoszono  Perełki Kociewia i  Ambasadorów.  Na rok 2020 zaplanowane były III Walne Plachandry podczas Festiwalu Smaku w Grucznie niedaleko Świecia. Niestety pandemia uniemożliwiła realizację tego pomysłu. Podobnie było w roku następnym…

Czekamy na nowych Ambasadorów Kociewia 2022

Ale oto nadszedł rok 2022 i pojawiła się  możliwość organizowania imprez  i uroczystości. W związku z tym nadchodzi czas na zgłaszanie kandydatur do tytułów Ambasadora Kociewia i Perełki Kociewia.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 220506-Ambasador-kociewia-2022-4.jpg

Kto może zostać Ambasadorem Kociewia?

Ambasadorami Kociewia mogą zostać osoby reprezentujące różne sfery  życia społecznego: kultury, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej i charytatywnej (wyróżnienie w kategorii indywidualnej) oraz instytucje, stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalne i oświatowe, zespoły artystyczne, grupy nieformalne (wyróżnienie w kategorii zbiorowej). Podstawowym warunkiem otrzymania tytułu jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta promocja tego regionu.  

Ambasadorem Kociewia w kategorii biznesu  może zostać przedsiębiorstwo, które wykazuje związek z Kociewiem, a ponadto przyczynia się do rozwoju gospodarczego i ekonomicznego regionu, pozytywnie wpływa na lokalny rynek zatrudnienia, wspiera   – poprzez patronat lub sponsoring – wydarzenia na Kociewiu. W tej kategorii przyznaje się ów honorowy tytuł osobno przedsiębiorstwom mikro i małym oraz średnim i dużym.

Jak zostać Perełką Kociewia?

          Perełką Kociewia może być uhonorowana osoba młoda (do 35 roku życia) o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka, sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność) na rzecz Kociewia.

Termin składania kandydatur

          Prawo zgłaszania kandydatur mają osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski (załączniki do regulaminów) składać  należy w terminie do 15 czerwca 2022 r. na adres:
Kasztelania Bytońska
Bytonia, ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo

z dopiskiem: Ambasador Kociewia lub Perełka Kociewia.

Regulamin Tytułu „Ambasador Kociewia”

§ 1

Tytuł „Ambasador Kociewia” ma charakter honorowy i prestiżowy. Jego nadanie nie powoduje żadnych gratyfikacji.

Podstawowym warunkiem otrzymania tytułu „Ambasador Kociewia” w kategorii indywidualnej i zbiorowej jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta promocja Kociewia.
2.1 Ambasadorem Kociewia w kategorii indywidualnej mogą zostać osoby fizyczne – przedstawiciele różnych sfer życia społecznego: kultury, sztuki, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej i charytatywnej.
2.2 Ambasadorem Kociewia w kategorii zbiorowej mogą zostać stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalno-oświatowe, zespoły artystyczne, grupy nieformalne.

Ambasadorami Kociewia w kategorii biznesu mogą zostać przedsiębiorstwa, które wykazują związek z Kociewiem a ponadto:
– swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i potencjału ekonomicznego Kociewia,
– wpływają pozytywnie na lokalny rynek zatrudnienia,
– wspierają lokalne wydarzenia, np. poprzez patronat lub sponsoring.

§ 2

Tytuł „Ambasador Kociewia” przyznaje Kapituła Tytułu „Ambasador Kociewia”.

W ciągu jednego roku kalendarzowego można nadać maksymalnie po jednej
nagrodzie w kategorii indywidualnej i zbiorowej oraz dwie w kategorii biznesu (po jednej nagrodzie dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz dużych, i średnich przedsiębiorstw).

Tytuł może zostać nadany danej osobie, organizacji lub przedsiębiorstwu tylko jeden raz.

Znakiem graficznym Tytułu jest wizerunek statuetki „AMBASADOR KOCIEWIA”.

§ 3

 1. Tytuł jest wręczany podczas imprezy na terenie Kociewia.
 2. Realizacją przedsięwzięcia i organizacją ceremonii wręczenia Tytułu zajmują się osoby upoważnione przez Kapitułę.

§ 4

 1. Prawo zgłaszania kandydatów do Tytułu „Ambasador Kociewia” posiadają osoby fizyczne
  i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, zawierać uzasadnienie (załącznik nr 1)
  i oświadczenie kandydata (załącznik nr 2).
  Wnioski kieruje się na adres:
  „Kasztelania Bytońska”, Bytonia ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo
  z dopiskiem „Ambasador Kociewia”;
  w ostatecznym terminie do 15 czerwca danego roku (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Rozstrzygnięcie w sprawie nadania Tytułu „Ambasadora Kociewia” powinno zapaść najpóźniej na miesiąc przed uroczystością ich wręczenia.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin wyróżnienia „Perełka Kociewia”

§ 1

1. Wyróżnienie „Perełka Kociewia” ma charakter honorowy. Jego nadanie nie powoduje    żadnych gratyfikacji.

2.  Celem Wyróżnienia jest:
– Docenienie dotychczasowego dorobku,
– Promocja młodych talentów,
– Motywacja do dalszego rozwoju.

         Wyróżnienie może otrzymać osoba fizyczna do 35 roku życia o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka, sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność) na rzecz Kociewia.

§ 2

 1. Wyróżnienie przyznaje Kapituła Tytułu „Ambasador Kociewia”.
 2. O liczbie przyznanych w danym roku wyróżnień decyduje Kapituła.

§ 3

 1. Wyróżnienie wręczane jest podczas imprezy na terenie Kociewia.
 2. Realizacją przedsięwzięcia i organizacją ceremonii wręczenia wyróżnień zajmują się osoby upoważnione przez Kapitułę.

§ 4

 1. Prawo zgłaszania kandydatów do Wyróżnienia „Perełka Kociewia” posiadają osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, zawierać uzasadnienie (załącznik nr 1) i oświadczenie kandydata  (załącznik nr 2).
  Wnioski kieruje się na adres:
  „Kasztelania Bytońska”, Bytonia ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo           
  z dopiskiem „Perełka Kociewia”; w ostatecznym terminie do  15 czerwca danego roku (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Rozstrzygnięcie w sprawie nadania Tytułu „Perełki Kociewia” powinno zapaść najpóźniej na miesiąc przed uroczystością ich wręczenia.

PLIKI DO POBRANIA