Dom doktora Balewskiego

Odwiedzin

Opis

W tym budynku, zbudowanym na początku XX wieku, mieszkał i prowadził swój gabinet dr Józef Balewski –  przed II wojną światową dyrektor Szpitala Miejskiego oraz radny miasta, po wojnie kierownik Miejskiego Ośrodka Zdrowia.

int(35752)