Wolental

Obelisk Pamięci – Wolental

Odwiedzin

Obelisk pamięci


Przy drodze numer 222 prowadzącej ze Starogardu do Skórcza w miejscowości Wolental znajduje się nieduży pomnik poświęcony ofiarom II wojny światowej. Jest to obelisk z tablicą pamiątkową. Napis na tablicy jest niezbyt wyraźny ale można go odczytać:

„W hołdzie 13 mieszkańcom wsi i 15 więźniów ośrodka pracy w Wolentalu zamordowanym w latach 1939-1945 przez okupanta hitlerowskiego”
Społeczeństwo Wolentala. Maj 1982
.

W czasie okupacji hitlerowskiej mieścił się tu starogardzki oddział więzienia pracy przymusowej.

tekst:Stanisław Sierko | foto:Ziuta

int(17222)