Pelplin

Pelplińskie Centrum Sportu – PCS

Odwiedzin

Opis

Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie zostało utworzone uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie Nr XXVIII/195/16 z dnia 3 listopada 2016 roku w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej. Naszą misją jest stworzenie warunków do sportowego rozwoju dla mieszkańców gminy Pelplin. PCS jest administratorem:

Stadionu Miejskiego
ul. Czarnieckiego 8

Sali Sportowej
przy ul. Starogardzkiej 4

Kompleksu Boisk Orlik
ul. Kościuszki 12A

Sukcesywnie rozbudowujemy gminną infrastrukturę sportową, tworząc tym samym nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń dla uprawiania sportu. Poza obsługą obiektów sportowych zajmujemy się organizacją imprez sportowych oraz sportu szkolnego. Każdego roku przybywa fanów aktywności fizycznej. Widok osób, które bez względu na wiek czy umiejętności rywalizują zgodnie z piękną ideą sportu pozwala nam czerpać radość z naszej pracy.

int(17869)