Koncert Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Sounds w Pelplinie

Odwiedzin

Opis wydarzenia

Wpis archiwalny - wydarzenie opisane poniżej miało już miejsce i zamieszczone informacje mogą nie być aktualne.

𝟭𝟬 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯 (𝘀𝗼𝗯𝗼𝘁𝗮) 𝗼 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟵:𝟬𝟬 𝗻𝗮 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗼𝘄𝗶𝘀𝗸𝘂 𝗠𝗶𝗲𝗷𝘀𝗸𝗶𝗺 𝘄 𝗣𝗲𝗹𝗽𝗹𝗶𝗻𝗶𝗲 𝗼𝗱𝗯𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗸𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁 𝗞𝗥𝗬𝗦𝗧𝗬𝗡𝗬 𝗚𝗜𝗭̇𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜𝗘𝗝 𝗭 𝗭𝗘𝗦𝗣𝗢Ł𝗘𝗠 𝗕𝗟𝗨𝗘 𝗦𝗢𝗨𝗡𝗗𝗦.

O Artystce

𝐾𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑛𝑎 𝐺𝑖𝑧̇𝑜𝑤𝑠𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑗𝑜𝑛𝑎𝑙𝑛𝑎̨ 𝑘𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑒̨ 𝑧𝑎𝑐𝑧𝑒̨ł𝑎 𝑤 𝑙𝑎𝑡𝑎𝑐ℎ 70. 𝑤𝑦𝑠𝑡𝑒̨𝑝𝑢𝑗𝑎̨𝑐 𝑗𝑎𝑘𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑠𝑡𝑘𝑎 𝑤 𝑧𝑒𝑠𝑝𝑜ł𝑎𝑐ℎ 𝑤𝑜𝑗𝑠𝑘𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ. 𝐽𝑒𝑗 𝑘𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑧𝑦𝑏𝑘𝑜 𝑟𝑜𝑧𝑘𝑤𝑖𝑡ł𝑎 𝑖 𝑠𝑤𝑜𝑖𝑚𝑖 𝑤𝑦𝑠𝑡𝑒̨𝑝𝑎𝑚𝑖 𝑧𝑑𝑜𝑏𝑦ł𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑧𝑛𝑜𝑠́𝑐𝑖 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑧𝑑𝑜𝑏𝑦ł𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑛𝑒 𝑛𝑎𝑔𝑟𝑜𝑑𝑦 𝑚.𝑖𝑛. 𝑛𝑎 𝑀𝑖𝑒̨𝑑𝑧𝑦𝑛𝑎𝑟𝑜𝑑𝑜𝑤𝑦𝑚 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑤𝑎𝑙𝑢 𝑃𝑖𝑜𝑠𝑒𝑛𝑘𝑖 𝑤 𝑆𝑜𝑐𝑧𝑖, 𝐶𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑑’𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒 𝑤 𝐴𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑖, 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑤𝑎𝑙𝑢 𝑃𝑟𝑧𝑒𝑏𝑜𝑗𝑜́𝑤 𝑤 𝑁𝑅𝐷, 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑤𝑎𝑙𝑢 𝑃𝑖𝑜𝑠𝑒𝑛𝑘𝑖 𝑤 𝐷𝑟𝑒𝑧́𝑛𝑖𝑒, 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑛𝑎 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑤𝑎𝑙𝑢 𝐾𝑟𝑎𝑗𝑜́𝑤 𝑁𝑎𝑑𝑏𝑎ł𝑡𝑦𝑐𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑤 𝑆𝑧𝑤𝑒𝑐𝑗𝑖 𝑖 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑛𝑎 𝑀𝐹𝑃 𝑆𝑜𝑝𝑜𝑡 𝑤 1984 𝑟𝑜𝑘𝑢.

𝑅𝑒𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟 𝑝𝑖𝑜𝑠𝑒𝑛𝑘𝑎𝑟𝑘𝑖 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑟𝑜́𝑧̇𝑛𝑜𝑟𝑜𝑑𝑛𝑦. 𝑁𝑖𝑒𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑒 𝑧 𝑗𝑒𝑗 𝑝𝑖𝑜𝑠𝑒𝑛𝑒𝑘 – 𝑗𝑎𝑘 „𝑍ł𝑜𝑡𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎̨𝑐𝑧𝑘𝑖”, „𝑃𝑟𝑧𝑒𝑧̇𝑦ł𝑎𝑚 𝑧 𝑡𝑜𝑏𝑎̨ 𝑡𝑦𝑙𝑒 𝑙𝑎𝑡” 𝑐𝑧𝑦 „𝑁𝑖𝑒 𝑏𝑦ł𝑜 𝑐𝑖𝑒𝑏𝑖𝑒 𝑡𝑦𝑙𝑒 𝑙𝑎𝑡” – 𝑝𝑜𝑏𝑖ł𝑦 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑟𝑑𝑦 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠́𝑐𝑖. 𝑍 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑖 𝑢𝑡𝑤𝑜𝑟𝑦 𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑖𝑒𝑗 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑡𝑛𝑒 𝑗𝑎𝑘 „𝐵𝑙𝑢𝑒 𝐵𝑜𝑥”, „𝑁𝑖𝑚 𝑧𝑟𝑜𝑏𝑖𝑠𝑧 𝑏ł𝑎̨𝑑” 𝑐𝑧𝑦 „𝐾𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡 𝑛𝑎 𝑠́𝑤𝑖𝑎𝑡ł𝑜 𝑖 𝑐𝑖𝑒𝑛́” – 𝑧𝑦𝑠𝑘𝑎ł𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑤𝑦𝑧̇𝑠𝑧𝑒 𝑢𝑧𝑛𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑦𝑘𝑖. 𝐾𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑛𝑎 𝐺𝑖𝑧̇𝑜𝑤𝑠𝑘𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑘𝑎 𝑤 Ł𝑜𝑑𝑧𝑖. 𝑊 𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑖𝑢 2020 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑧𝑎𝑠́𝑝𝑖𝑒𝑤𝑎ł𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑤𝑖𝑒̨𝑘𝑠𝑧𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑏𝑜𝑗𝑒 𝑛𝑎 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑤𝑦𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 𝑤 𝑇𝑒𝑎𝑡𝑟𝑧𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑒 𝑤 𝐾𝑟𝑎𝑘𝑜𝑤𝑖𝑒.