Kaliska

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach

Odwiedzin

Opis

Celem Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kaliskach jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajające potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych.

Historia GOK

Do budowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach przystąpiono w 1984 roku. Projektantem tego obiektu – stawianego na fundamentach starego Urzędu Gminy, był inżynier architekt Stanisław Michel z Gdańska. Na frontonie budynku umieszczona została rzeźba mitycznego Pegaza, której autorem jest Tadeusz Misztal – znak ten stał się z czasem symbolem i logotypem Ośrodka. Pierwotnie zaplanowano jedynie adaptację budynku UG, z czasem jednak postanowiono, że wybudowany zostanie nowy budynek wraz z salą widowiskową i zapleczem. Budowa finansowana była głównie z budżetu Urzędu Wojewódzkiego. W ostatnim roku budowy na stanowisko dyrektora Ośrodka powołano Jana Radzewicza, który nadzorował ostatnie prace budowlane i wykończeniowe. Placówkę uroczyście otwarto w Dniu Działacza Kultury, 23 maja 1989 roku. Ważną datą dla działalności GOK był rok 2000 kiedy to z jednostki budżetowej przekształcił się on w Samorządową Instytucję Kultury (na mocy Uchwały nr XV/135/2000 r. Rady Gminy Kaliska z dnia 28 września 2000 roku).

Opracowanie własne GOK na podstawie: K. Kowalkowski, Z dziejów Gminy Kaliska oraz wsi do niej należących, Wydawnictwo Region, Gdynia, 2010

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna  to kontynuacja dorobku i tradycji Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Kaliskach. Historia biblioteki zaczyna się już w roku 1952, w tym roku to  pod datą 04 listopada została wpisana pierwsza książka w księdze inwentarzowej biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna  działa na rzecz mieszkańców gminy prowadząc podstawowe funkcje biblioteki, czyli gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych oraz prowadząc działania kulturalne, edukacyjne i literackie.

Historia biblioteki

Początkowo przez 25 lat biblioteka funkcjonowała w nieistniejącym już dziś drewnianym budynku przy ul. Długiej. Następnie na trzy lata przeniesiona została do ówczesnego budynku Urzędu Gminy w Kaliskach (dziś stanowi to przednią część Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach). Na kolejne dwa lata  lokum dla biblioteki stał się dom p. Repeckiej przy ul. Długiej, kolejna przeprowadzka wywiodła bibliotekę do Sali Kinowej Tartaku ( budynek już dziś nieistniejący) W roku 1989 Biblioteka Publiczna Gminy Kaliska przeniesiona została do obecnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach przy ul. Długiej18. Mocą uchwały Nr VI/46/93 z dnia 29 września 1993 r  prowadzenie Biblioteki Publicznej przejął GOK w Kaliskach. Natomiast w roku 2012 na mocy uchwały Nr XX/160/2012 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie GOK w Kaliskach dokonano zapisu, iż w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna.

int(9624)