Płociczno

Ogrody Johanesa Muhlradta

Odwiedzin

Nowy wikary

W dniu 23 października 1894 r. nowym wikarym (Hilfsprediger) w Płocicznie został Johannes Mühlradt. W swojej książce napisał o tym, że na przełomie XIX i XX wieku przy plebanii założył na niewielkim wzgórzu ogród, gdzie posadził około 200 drzew owocowych różnego gatunku. Ogród ten miał być przykładem dla mieszkańców, jak należy prowadzić sady.

W ogrodzie na tyłach plebanii ( spłonęła w czasie działań wyzwoleńczych w marcu 1945 r.) były liczne ganki porośnięte krzewami, jaglicami i alejki prowadzące do dwóch altan. Rozświetlały je kolorowe lampiony zawieszone pod sufitem altanek. W jednej z altan zdobionej witrażami stała figura Jezusa Chrystusa, a na jej podstawie widniał napis Ja i mój dom chcemy Panu służyć. Figura ta została później przeniesiona i ustawiona koło kościoła. Na końcu ogrodu ( na północ od plebanii) znajdował się kamienno-betonowy krąg z kolumnami na jego obwodzie, połączonymi grubym łańcuchem, oraz stojącą po środku podstawą pomnika, na którym stała granitowa rzeźba marszałka Hindenburga o wysokości 5 m.

Wojna niszczy wszystko

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości o ogród przestano dbać i ulegał on powolnej degradacji . Dzisiaj pozostały tam zwietrzałe kolumny i przewrócony cokół na którym stał pomnik Hindenburga! Nie wiadomo co się stało z pomnikiem, prawdopodobnie został zdemontowany wiosną 1920 roku.

Trochę historii

Johannes Mühlradt urodził się w 1867 roku w Gilgenburg (Prusy Wschodnie). Dorastał w Chojnicach, gdzie jego ojciec był burmistrzem i funkcję tę sprawował w 1881 roku . Parafię w Płocicznie Mühlradt objął 23 października 1894 roku . Wybudował w Płocicznie, kościół i plebanię, oraz kościół w Kaliskach, który był filią kościoła w Płocicznie. W 1924 roku na skutek malejącej ilości ewangelików parafia w Płocicznie wraz z kościołem w Kaliskach, zostały wchłonięte przez parafię w Nowym Barkoczynie. Jej proboszczem został, przeniesiony z Płociczna Johannes Mühlradt. Zmarł 1 pździernika 1928 roku po mszy na udar . Mühlradt był autorem wielu artykułów i książek, które prawie wszystkie drukował u Kafemana w Gdańsku . Jego książki to m.in. „Aus Konitz vergangen Tagen”, „Die allzeit getrue Stadt Konitz”, Aus der Heide für die Heide”, „Ernste und heitere Reimereien”, Deutsche, verkauft Euer Land nicht ohne Not an die Polen”, Die Tuchler Heide in Wort un Bild”. Ta ostatnia praca liczyła 22 tomy i przedstawiała Bory Tucholskie, życie ich mieszkańców i stosunki panujące pomiędzy Polakami i Niemcami .

źródło: http://www.wolneforumgdansk.pl/

int(4651)