Zamkowa Góra

Grodzisko Gnosna

Odwiedzin

Grodzisko Gnosna

Lokalizacja

Nazwa/Najbliższa miejscowość: Junkrowy / Zamkowa Góra

Grodzisko Gnosna to wyjątkowe grodzisko wyżynne, usytuowane około 6 km na północny-zachód od Skarszew, nad rzeką Wietcisą, zaledwie 2 km od wsi Junkrowy. Jego położenie na wysokim wzgórzu, 35 m nad otaczającymi łąkami, sprawia, że jest to miejsce o niezwykle korzystnych walorach obronnych.

Architektura Obronna

Grodzisko posiada kształt owalu o średnicy 45-50 m i jest obwarowane po trzech stronach imponującym wałem o wysokości 5 m. Przed wałem znajduje się niewielkie wgłębienie, prawdopodobnie pozostałość po fosie. Strona rzeki, czyli północna, nie posiada obwarowania.

Stan Grodziska

Stan grodziska jest dobrze zachowany, co pozwala dzisiejszym odwiedzającym odkryć jego historyczne piękno i znaczenie.

Historia

W VII w. obszar ten był osadą otwartą, a w XI w. powstał gród, istniejący zapewne już w VIII w. Grodzisko Gnosna, zwane również osadą Gnosna, mogło pełnić rolę stolicy plemienia Wierzyczan, zamieszkującego dorzecze Wierzycy, zgodnie z hipotezą J. Milewskiego.

W 1258 r., po zniszczeniu przez Prusów, gród przestał odgrywać wiodącą rolę, ustępując miejsca rozwojowi Starogardu. W 1269 r. książę Sambor II podarował gród cystersom z Pogródek, którzy nie odbudowali go, zakładając w pobliżu wieś Junkrowy. Pod koniec XIII wieku gród przestał być użytkowany.

Badania Archeologiczne

Badania archeologiczne przeprowadzone w latach 1966-1968 objęły wnętrze grodu. Odkryto wiele fragmentów ceramiki, niewielką ilość przedmiotów z kości i rogów, a także resztki materiałów organicznych. Gród był otoczony fosą, a wał w kształcie podkowy osiągał wysokość 5 m. Badania archeologiczne sugerują luźne osadnictwo, brak domów czy zabudowań, a także ubogi inwentarz ruchomy, skupiający się głównie na garncarstwie, kowalstwie, rogowiarstwie i handlu.

Znaleziska

Znaleziony inwentarz ruchomy, choć ubogi, dostarczył cennych informacji na temat życia społeczności zamieszkującej to miejsce w przeszłości. Znaleziska takie jak fragmenty grzebieni, nożyków żelaznych, szydeł kościnowych, czy nawet elementy ceramiki, zostały szczegółowo udokumentowane.

Podsumowanie

Grodzisko Gnosna to nie tylko obiekt archeologiczny, ale również symbol historii i dziedzictwa Kociewia. Zachowane elementy architektoniczne, wyniki badań archeologicznych i malownicze położenie sprawiają, że to miejsce zasługuje na uwagę każdego miłośnika historii i kultury. Zapraszamy do odkrywania fascynującej przeszłości Grodziska Gnosna!

int(4504)