Opalenie

Kościół barokowy – Opalenie

Odwiedzin

Opis

Kościół rzymsko-katolickiej parafii pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła wybudowany został w 1773 r. Jest obiektem jednonawowym z bocznymi kaplicami. Przy obecnym, rokokowym wystroju ciekawym elementem jest średniowieczna, granitowa kropielnica. W latach 1909-1914 kościół został odnowiony. 

tekst: Stanisław Sierko | zdjęcia: Ziuta

int(14557)