Zdrójno

Rezerwat przyrody Zdrójno

Odwiedzin

Rezerwat przyrody

Leśny rezerwat przyrody na pograniczu borowiacko-kociewskim, w kompleksie leśnym Borów Tucholskich, na terenie gminy Osiek w województwie pomorskim. Został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 24 listopada 1983 roku. Powierzchnia rezerwatu wynosi 168,97 ha. Ochronie rezerwatu podlega ekosystem siedliskowy bobrów znajdujący się na akwenie śródleśnego jeziora Brzezianek i doliny przepływającej przez nie strugi Brzezianek (dopływ Wdy). w 1979 roku bobry ponownie zostały wprowadzone na stare miejsca bytowania i zadomowiły się po dziś dzień.

Rezerwat leży na gruntach Skarbu Państwa, z których większością (155,30 ha) zarządza Nadleśnictwo Lubichowo. Nadzór sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Rośnie tu wiele interesujących gatunków flory, z czego 14 objętych ochroną, a 18 innych uznanych za rzadkie i zagrożone w Polsce lub regionie.

int(9353)