Kokoszkowy

Tablica pamiątkowa druha Józefa Grzybka

Odwiedzin

Tablica pamiątkowa

Zabity podczas II wojny światowej 12/13 września 1939 roku przy drodze Kokoszkowy – Ciecholewy. W 1970 roku imię druha Grzybka nadano szkole podstawowej w Kokoszkowach.

int(2642)