Skórcz

Tryfta w Skróczu

Odwiedzin

Tryfta

Tryfta to często używane słowo na Kociewiu. Co ono oznacza? To swoisty przesmyk, coś w rodzaju ciasnej i wąskiej uliczki między domami. Tryfta umożliwia skrócenie drogi czyli jest to „droga na szago ( szage )”. Najczęściej to przejście nie jest brukowane czy asfaltowane.

Jeszcze niedawno tryfty były drogami polnymi po których prowadzono krowy na wypas. Najpopularniejszą tryftą na Kociewiu była „klampia tryfta” w Osieku.

Dzisiaj tryfty spełniają już inną rolę chociaż są nadal drogą na skróty na przykład między dwiema, równoległymi ulicami. Taką właśnie tryftą jest w Skórczu przesmyk łączący ulicę Jana III Sobieskiego z równoległą do niej ulicą generała Józefa Hallera.

tekst: Stanisław Sierko |zdjęcia: Ziuta

int(13816)