Rokocin

Zabytkowy pałac z XIX wieku – Rokocin

Odwiedzin

Zabytkowy pałac z XIX wieku


Dwór wchodzi w skład zespołu dworsko-parkowego i swoimi tradycjami rezydencji ziemskiej sięga XVI wieku. Budynek, który obecnie się tam znajduje powstał w pierwszej poł. XIX wieku. Pałac ma kształt wydłużonego prostokąta z płytkim ryzalitem i dobudowaną werandą w północno-wschodnim narożniku. W jego skład wchodzą trzy bryły: zachodnia (dwie kondygnacje), środkowa (półtorej kondygnacji) i wschodnia (parterowa). Elewacja pałacu jest o wystroju klasycyzującym z zachowanymi licznymi elementami detali architektonicznych jak: gzyms wieńczący, gzymsowe nadproża okienne, zdwojone kolumny w poziomie pierwszego piętra i formy pilastrów na parterze. W salonie zobaczyć można stiukową dekorację sufitu. Zarówno pałac jak i park wpisane są do rejestru zabytków jako zespół dworsko-parkowy.

Źródło:http://www.polskiezabytki.pl

int(3682)