Owidzki Krąg Kobiet

Odwiedzin

Opis wydarzenia

Krąg Kobiet to miejsce, do którego możesz przyjść ze swoją historią, ze swoim milczeniem, z obecnością, ze swoją mocą. Zasiadamy w Kręgu Kobiet, po to by się usłyszeć, wspierać, inspirować, towarzyszyć sobie i budować bliskość między kobietami dla dobra naszego, naszych bliskich i świata. Kręgi Kobiet to spotkania w duchu siostrzeństwa, wzajemnego wsparcia, szacunku, wiary w kobiecą moc.
Zapraszamy wszystkie Kobiety do udziału w odbywających się raz w miesiącu spotkaniach Kociewskiego Kręgu Kobiet.
Zasady kręgowe:
1. Wzajemny szacunek, poszanowanie inności, tolerancja, otwartość i życzliwość wobec innych kobiet – to warunek przystąpienia do kręgu.
2. W kręgu wszystkie kobiety są równe.
3. Każda uczestniczka kręgu ma prawo zarówno do mówienia, jak i milczenia.
4. Nie przerywamy osobie, która mówi. Nie oceniamy, nie krytykujemy, a rad udzielamy jedynie na wyraźne życzenia osoby zainteresowanej.
5. Wszelkie kwestie sporne omawiane są na forum kręgu.
6. Wszelkie aktywności dodatkowe w kręgu odbywają się za wspólną zgodą wszystkich kobiet – każda z nas może odmówić uczestnictwa.
7. Tematy rozmów wybierane są spontanicznie lub z wyprzedzeniem za zgodą wszystkich uczestniczek kręgu.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Obowiązują zapisy przez messenger Kociewskie Kręgi Kobiet z dopiskiem Owidzki Krąg Kobiet + data
Drogie Kobiety! Przybywajcie!