Owidz

Grodzisko Owidz

Odwiedzin

Gród obronny

Gród w Owidzu, zrekonstruowany w 2012 roku, posadowiony jest na morenowym wzgórzu, na którym we wczesnym średniowieczu funkcjonował jeden z ważniejszych na Kociewiu grodów obronnych. Malowniczo zlokalizowany w zakolu rzeki Wierzycy, w otoczeniu lasów i łąk, w swej współczesnej postaci gród i otaczająca go infrastruktura zajmują powierzchnię ponad 6 hektarów. Znajdują się tu m.in.: amfiteatr na 400 osób, rozległy plac zabaw (uwielbiany przez dzieci!) oraz Karczma Słowiańska „Na Podgrodziu”. Na naszym terenie funkcjonuje także pierwsze i jedyne w Europie Muzeum Mitologii Słowiańskiej.

Sporo się u nas dzieje

Grodzisko Owidz powstało jako Samorządowa Instytucja Kultury prowadzona przez gminę wiejską Starogard Gdański. Po ośmiu latach działalności, w 2020 roku, przekształcone zostało w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Zrekonstruowany gród to miejsce, w którym organizowane są wydarzenia o charakterze historycznym, rekonstrukcje słowiańskich obrzędów, turnieje rycerskie i łucznicze, jarmarki rękodzieła, spotkania naukowe, festyny archeologiczne, warsztaty rękodzieła, warsztaty rozwojowe, plenery rzeźbiarskie.

To również doskonała przestrzeń do organizacji imprez rekreacyjnych i sportowych. Grodzisko Owidz to instytucja, która nieustannie rozwija swój wielki potencjał zarówno jako regionalny produkt turystyczny, jak i lokalny podmiot kulturotwórczy, zdobywając ważne nagrody i wyróżnienia w tych dziedzinach.

Historia tego miejsca

Zrekonstruowany w 2011 roku gród w Owidzu posadowiony jest na morenowym wzgórzu, na którym we wczesnym średniowieczu funkcjonował jeden z ważniejszych na Kociewiu grodów obronnych. Dominuje pogląd, że został on zbudowany na początku XI wieku, jednak część badaczy wskazuje, że owidzki gród mógł już istnieć w IX lub X wieku. Podczas najazdu Szwedów w połowie XVII w. (1655-1660) na owidzkim wzgórzu najeźdźcy rozbili swój obóz, dlatego też w świadomości mieszkańców miejsce to do czasów współczesnych funkcjonowało pod nazwą „Szwedzka Górka”.

Położenie

Gród w Owidzu został założony na szczycie wzgórza morenowego, które stanowiło część cypla polodowcowego w zakolu rzeki Wierzycy, na zachodnim jej brzegu. Rzeka okalała wówczas grodzisko od strony północnej, wschodniej i południowej, co wiemy z układu starorzecza (obecnie jedynie od strony północnej i wschodniej). Wysoki status grodu wiązał się z tym, że w jego pobliżu przebiega trakt „via mercatorum”, czyli „droga kupców”. W joannickich przywilejach lokacyjnych z XIV w. występuje już jako „via domini Grimislai”, czyli „droga pana Grzymisława”. Zlokalizowanie grodziska na wzniesieniu, przy łatwej dostępności wody stwarzało z jednej strony duże możliwości obronne, z drugiej umożliwiało uprawę rolną.

Źródło: http://owidz.pl

Cennik

  • Zwiedzanie grodu - 5 zł bilet ulgowy, 10 zł bilet normalny
  • Usługa przewodnika - 25 zł za grupę do 10 osób, 50 zł za grupę do 30 osób
int(4758)