Szczodry Wieczór

Odwiedzin

Opis wydarzenia

Szczodry Wieczór w Grodzisku Owidz to kameralne spotkanie, podczas którego etnolog, Mikołaj Jarmakowski, opowie o obrzędowości towarzyszącej zimowemu przesileniu na terenach Słowiańszczyzny. Omówione zostaną dawne zwyczaje, które przetrwały w kulturze ludowej, ich geneza oraz symbolika świąt grudniowych.Szczególne miejsce podczas prelekcji poświęcone zostanie zaprezentowaniu tradycyjnego orszaku kolędników. Na Szczodrym Wieczorze pojawi się prawdziwy Gwiazdor w towarzystwie turonia, diabła, bociana i innych postaci, których funkcje także zostaną omówione.Integralnym elementem wydarzenia będą kolędy o przedchrześcijańskiej proweniencji, które uczestnicy poznają i które będą mogli wspólnie z prowadzącym odśpiewać.Szczodry Wieczór odbędzie się w specjalnie zaadaptowanej na potrzeby wydarzenia sali konferencyjnej Grodziska Owidz, dlatego ilość miejsc jest LIMITOWANA i wynosi 90.
Sprzedaż wejściówek odbywa się poprzez portal KupBilecik.pl (https://www.kupbilecik.pl/baza/9291/Szczodre+Gody/

Zapraszamy do Grodziska Owidz.

wstęp: 35 zł/os.