Warsztaty ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy obszaru LGD “Chata Kociewia”

Odwiedzin

Opis wydarzenia

Lokalna Grupa Działania ,,Chata Kociewia’’ zaprasza na 4 spotkanie w ramach warsztatów ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy obszaru LGD „Chata Kociewia”. Warsztat odbędzie się 25.11.2021r. tj. czwartek w godzinach 9.00-15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach, ul. Długa 18, 83-260 Kaliska. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 22.11.2021 roku na adres e-mail: biuro@chatakociewia.pl lub telefonicznie pod nr 58 560 18 82.

REKLAMA