Szpęgwask

Cmentarz w lesie Szpęgawskim

Odwiedzin

Cmentarz w lesie Szpęgawskim

Cmentarz w Lesie Szpęgawskim to miejsce, w którym Niemcy dokonali zbrodni wojennych na początku II wojny światowej. Szacuje się, że w ramach niemieckiej akcji eksterminacji ludności na Pomorzu w samym Lesie Szpęgawskim zginęło od 4 do 7 tys. ludzi.

32 groby masowe

W miejscu pamięci znajdują się 32 groby masowe (na terenie objętym inwestycją i 7 w odległości ok. 500 m) oraz skromny ołtarz. Groby te są anonimowe, nigdzie nie ma informacji o nazwiskach osób pomordowanych. Aby zmienić ten stan, w 2017 roku ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zagospodarowania terenu cmentarza wojennego w Lesie Szpęgawskim. Wzięło w nim udział 7 pracowni. Komisja konkursowa najwyżej oceniła propozycję autorstwa architektki Katarzyny Ephraim.  

Monument pamięci

Wedle jej pomysłu monument miał przedstawiać 150 betonowych słupów przypominających drzewa oraz ścięte pnie. Na tych drugich, niczym kręgi słojów, wyryte zostały nazwiska ofiar. Przesłanie pomnika opiera się na symbolice drzewa i lasu, jako figuratywnego przedstawienia życia i pokojowego współistnienia,  które zostało ścięte. Jeden słup pozostał niezapisany. Jest on symbolem ofiar, których mimo upływu lat nie udało się zidentyfikować.

Po więcej ciekawych informacji na temat historii zbrodni w lesie Szpęgawskim i planów powstawania pomników zapraszamy na stronę http://lasszpegawski.pl/.

Źródło:http://lasszpegawski.pl

int(2624)