Starogard Gdański

Cmentarz żołnierzy radzieckich

Odwiedzin

Cmentarz żołnierzy radzieckich

HISTORIA

Dzień 6 marca 1945 był dniem wyzwolenia miasta z pięcioletniej okupacji hitlerowskiej. W bojach o Starogard brały udział oddziały 8. korpusu pancernego gwardii wraz z 116. korpusem piechoty Armii Czerwonej. Obrona miasta jako ważnego węzła komunikacyjnego była silna i zacięta, a prowadziły ją oddziały 23. korpusu 2. armii gen. W. Weissa. W nocy walczono na przedmieściach – w Owidzu i Hermanowie, a rano do śródmieścia jako pierwszy wdarł się 10. samodzielny batalion czołgów z desantem fizylierów oraz z grupą zwiadowców dowodzonych przez lejtnanta Lubina K. Kulikowa. Dowódca ten za pokierowanie atakiem na gniazdo artyleryjskie Niemców i wzięcie do niewoli jedynego pozostałego przy życiu oficera Wehrmachtu, został odznaczony Orderem Sławy I stopnia. Walki wyzwoleńcze na terenie Starogardu i powiatu starogardzkiego przepłaciło życiem blisko 1 880 żołnierzy radzieckich. Kwatera honorowa z 36 grobami żołnierzy poległych w walkach o miasto mieściła się w centrum miasta, przy ratuszu. W roku 1947 groby te przeniesiono na cmentarz wojskowy, gdzie utworzono osobną kwaterę dla 844 poległych, w większości ekshumowanych z terenu powiatu. Spoczął tam poległy w czasie walk o miasto najwyższy stopniem oficer ppłk. gwardii Siergiej A. Zernow.

CMENTARZ

Cmentarz wojskowy zajmuje powierzchnię około 0,4 ha. Założony został około 1807 r. Na cmentarzu pochowano prochy żołnierzy (również polskich) kampanii francusko-pruskiej z 1807 roku i napoleońskiej z 1812 r., wojen: austriacko-pruskiej z 1866 roku, francusko-pruskiej z 1870-1871, I wojny światowej, polsko-bolszewickiej z 1920 r. oraz z II wojny światowej. W oddzielnej kwaterze spoczywa 844 żołnierzy radzieckich poległych w 1945 roku. Cmentarz ogrodzono w 1950 roku. W 1979 roku przeprowadzono tu kapitalny remont. Cmentarz ten widnieje w bazie danych cmentarzy Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego pod nazwą Starogard wojskowy.

źródło:http://zbigkurzawa.eu

int(10697)