Pelplin

Collegium Marianum – Liceum katolickie

Odwiedzin

Collegium Marianum

Siedziba szkoły wraz z internatem mieści się w zaadaptowanym, jednym ze skrzydeł klasztoru pocysterskiego. W latach 1858-1860, latach zaborów skrzydło zostało rozbudowane., W tamtych czasach Collegium Marianum było jedyną na całym Pomorzu (ówczesnych Prusach Zachodnich) szkołą z całkowicie polskim językiem.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Collegium Marianum uzyskało uprawnienia państwowej szkoły średniej. W 1939 r. szkoła została zamknięta przez hitlerowskiego okupanta a w jej budynku umieszczono niemiecką szkołę policyjną.

Po II wojnie światowej, już w 1946 r. reaktywowano szkołę jako „Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne Stolicy Biskupiej w Pelplinie”. W 1948 r. klasy szkolne przeniesiono do nowszego budynku na Okoniewie w Pelplinie. Władze komunistyczne w 1951 r. przejęły budynek szkoły na Okoniewie a szkołę upaństwowiły. Natomiast w historycznym gmachu kuria zlokalizowała niższe seminarium duchowne „Collegium Marianum”. Kształciło ono chłopców w zakresie gimnazjalnych klas VIII-XI. Jednak kolejną decyzją władz komunistycznych także ta szkoła ta została 1961 r. zamknięta. To jednak nie był koniec komunistycznych utrudnień. Już w 1964 r. budynek Collegium Marianum został odebrany właścicielom i państwo przeznaczyło go na siedzibę zakładu dla dzieci upośledzonych umysłowo. Prawie ćwierć wieku trwały starania kurii diecezjalnej aby odzyskać ten budynek. Cierpliwość została nagrodzona i w 1988 roku państwo przywróciło tytuł własności budynku diecezji chełmińskiej. Jednak nie od razu kuria mogła z tego budynku korzystać. Dopiero po przeniesieniu z budynku dzieci upośledzonych umysłowo w inne miejsca, budynek został zwrócony władzom diecezjalnym. Stało to się w 1993 r. Kuria przystąpiła do odbudowy i adaptacji budynku na potrzeby szkoły i internatu. Otwarcia reaktywowanego Collegium Marianum dokonano 2 września 2000 r. Od 2006 roku Collegium Marianum nosi imię Jana Pawła II.

tekst:Stanisław Sierko | foto:Ziuta

int(16766)