Starogard Gdański

Fabryka obuwia Balorient

Odwiedzin
Balorient Więcej informacji

Mechaniczna Fabryka Obuwia

W budynkach tych w 1920 roku ruszyła produkcja pod nazwą „Balorient – Mechaniczna Fabryka Obuwia”. Starogardzki zakład powiązany był z czeską fabryką „Bata”. Po wojnie budynki przestały pełnić swą pierwotną funkcję – powstała szkoła, ale związek z branżą obuwniczą pozostał. W latach 1953-2002 funkcjonowało tu Technikum Przemysłu Skórzanego.

Posłuchaj

czterech opowieści, z których każda inaczej opisuje historię tego miejsca.


Spacer śladami historii – Anna Lembicz

Spacer z duchem joannity – Szymon Góralczyk

Spacer z Kubusiem Fatalistą – Anna Sakowicz

Spacer z Magiem – Marcin Karwowski

Starogardzki Szlak Staromiejski

Fabryka obuwia Balorient znajduje się na trasie STAROGARDZKIEGO SZLAKU STAROMIEJSKIEGO. Przejdź do następnego lub poprzedniego punktu na Szlaku.

Rzeźnia miejskaPrzytulisko Goldfarba
| 30m 1min || 450m 6min |
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 00-Starogardzki-Szlak-Staromiejski-02-1-1200x350.jpg

O projekcie

Projekt Starogardzki Szlak Staromiejski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Opis

W latach 1917-1919 wzniesiono budynki, w których w 1920 roku ruszyła produkcja obuwia pod nazwą „Balorient – Mechaniczna Fabryka Obuwia”. Starogardzki zakład powiązany był z czeską fabryką „Bata”. Po II wojnie światowej budynki przestały pełnić swą pierwotną, fabryczną funkcję.

Szkoła Przemysłowa

Zostały przekształcone w szkołę, ale związek z branżą obuwniczą pozostał. Wszystko zaczęło się w Wierzchucinku pod Bydgoszczą. 12 kwietnia 1946 roku przybyło tam 13 chłopców – sierot wojennych z Wileńszczyzny i oni stali się pierwszymi uczniami Zakładu Wychowawczo-Rzemieślniczego, przemianowanego od listopada 1946 roku w Szkołę Przemysłową, a w 1947 roku zreorganizowaną na Gimnazjum Przemysłowe Poznańsko-Pomorskich Zakładów Obuwia.

Szkoły obuwnicze

W 1949 roku ówczesny dyrektor – Stefan Rządkowski doprowadził do przeprowadzki szkoły do Starogardu Gdańskiego. Przeprowadzkę do obecnego budynku przy ul. Kościuszki 131 zakończono we wrześniu 1950 roku. Obok Gimnazjum zaczęły funkcjonować m.in. Liceum Obuwnicze, Technikum Obuwnicze, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Pierwszą maturę przeprowadzoną w 1952 roku – zdało ją 33 absolwentów. Także w 1952 roku pierwsi absolwenci (dokładnie 119 osób) ukończyli ZSZ. Kolejną ważną datą w historii Szkoły jest dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1953/54. Od tego momentu zaczyna funkcjonować nowa nazwa szkoły – Technikum Przemysłu Skórzanego, niezmieniana do zakończenia jej funkcjonowania, czyli do 2002 roku. 1 września 1991 roku rozpoczęło działalność II Liceum im. Ziemi Kociewskiej, które powstało z inicjatywy dyrektora Pawła Peikowskiego.

II Liceum Ogólnokształcące

W 1995 roku szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego i II LO otrzymują wspólną nazwę: Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących. Po „wygaszeniu” szkół przemysłu skórzanego, Uchwałą Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 19 maja 2006 roku od 1 września 2006 roku Szkoła otrzymuje nazwę „II Liceum Ogólnokształcące”. Na wniosek społeczności Szkoły Rada Powiatu Starogardzkiego Uchwałą z dnia 20 maja 2011 roku nadaje II LO imię Ziemi Kociewskiej i prawo posługiwania się od 1 września 2011 roku nazwą „II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej”.

int(24647)