Iwiczno

Izba Pamięci Izydora Gulgowskiego

Odwiedzin

Opis

W dniu 18 maja 1978 r. dokonano uroczystego otwarcia Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej którą w roku 1983 przeniesiono na obecnie aktualne miejsce, do byłego budynku szkoły podstawowej w Iwicznie (ul. Izydora Gulgowskiego 14). W domu rodzinnym Izydora Gulgowskiego, mieszka nadal Jego dalsza Rodzina, Państwo Gulgowscy.

Izydor Gulgowski urodził się 4 kwietnia 1874 r. w Iwicznie (dzisiejszy adres miejsca urodzenia Iwiczno ul Izydora Gulgowskiego 13). Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Tucholi, został nauczycielem w szkołach w Dzierżążnie, Konarzynach oraz we Wdzydzach (dzisiejsze Wdzydze Kiszewskie). Tutaj ożenił się z Teodorą Fethke i razem utworzyli skansen na wolnym powietrzu znany dzisiaj w całej Europie jako Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Informacje o tym muzeum, można znaleźć na innej stronie Polski Niezwykłej.

Izydor Gulgowski był nie tylko nauczycielem ale jeszcze etnografem, propagatorem kultury i sztuki kaszubskiej. Był też pisarzem, autorem artykułów i rozpraw a także współtwórcą Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Kartuzach. W 1921 r. założył i prowadził w Kościerzynie szkołę gospodarczo-przemysłową. W 1922 r. powrócił w złym stanie zdrowia do Wdzydz, gdzie zmarł dnia 22 września 1925. Został pochowany na terenie skansenu, gdzie złożone zostało również po śmierci, ciało Jego żony Teodory.

int(74)