Frank

Frank Raj – Ogrody Pokazowe

Odwiedzin

Osiem ogrodów

Na podstawie literatury fachowej z zakresu historii Polskiej sztuki ogrodowej zbudowaliśmy 8 ogrodów i udostępniliśmy je zwiedzającym: średniowieczny, neorenesansowy, barokowy, rokokowy, labirynt i stylowe ogrody współczesne: wiejski, japoński i ogród z oczkiem wodnym.

W następnym roku część historyczną powiększyliśmy o ogrody: barokowo – angielski, krajobrazowo – historyczny i modernistyczny. W następnej kolejności powstały ogrody: bylinowy, ziołowy i ciekawych owoców, warzywnik oraz palmiarnia i tropicano z roślinami egzotycznymi.

Przy urządzaniu najtrudniejszego obiektu – palmiarni – skorzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia Pana dr Piotra Madaneckiego, który systematycznie wzbogacał je w ciekawe rośliny egzotyczne i sprawował opiekę pod względem ich zdrowotności i warunków hodowli.

Jest możliwość zwiedzania ogrodów.

int(47)