Wdecki Młyn

Jezioro Kochanka (Wdecki Młyn)

Odwiedzin

Jezioro Kochanka

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Kochanka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda.
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kochanka i wody odpływu do rzeki Wda.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 15.09.1994 r. – 15.09.2024 r.
Powierzchnia: 14,55 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,29 km (przybliżona)

Źródło:https://zimorodek.pl

int(2414)