Semlin

Jezioro Semlińskie

Odwiedzin

Opis

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Semlińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piesienica

Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Długie (Kleszczewskie), Semlińskie, wody cieku łączącego te jeziora do jego ujścia do rzeki Piesienica i wody dopływu z jeziora Berenta oraz wody dopływów do tych wód.

RZGW: Gdańsk

Gospodarz wody: Osoba fizyczna

Okres dzierżawy : 01.03.2000 r. – 01.03.2030 r.

Powierzchnia: 28,28 ha (przybliżona)

Linia brzegowa: 2 km (przybliżona)

int(6652)