Lubichowo

Kompleks sportowy w Lubichowie

Odwiedzin

Kompleks sportowy w Lubichowie

Inwestycja ta powstała właśnie głównie dla dzieci, uczniów i młodzieży, bo to oni najczęściej korzystają z nowego kompleksu i realizują swoje sportowe pasje. Obiekt stanowi również wspaniałą bazą dydaktyczną do realizacji zajęć z wychowania fizycznego. Podczas realizacji tej inwestycji zostały spełnione dziecięce oczekiwania, bo to uczniowie byli inicjatorami i pomysłodawcami budowy nowych boisk.

Kompleks obejmuje

Bieżnię lekkoatletyczną okrężną 4-torową z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową w kolorze ceglastym o długości toru wewnętrznego 200 m. Sektor prosty 6-torowy -120 m, powierzchnia bieżni 1632 m2.

Boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni o wymiarach 28x60m z polem gry 26x56m. Boisko wyposażone w bramki do piłki nożnej o wymiarach 5×2 m, powierzchnia trawiasta boiska 1666 m2.


Boisko wielofunkcyjne spełniające funkcję boiska do piłki ręcznej o wymiarach 20×36 m oraz dwa boiska do koszykówki umieszczone w poprzek boiska do piłki ręcznej o wymiarach 15×20 m każde. Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze ceglastym z białymi liniami do piłki ręcznej oraz żółtymi do koszykówki, boisko wyposażone w dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach 2×3 m oraz cztery kosze do koszykówki, powierzchnia boiska wraz z pasami bezpieczeństwa 880 m2.


Skocznię do skoku w dal z rozbiegiem o szerokości 1,32 m i długości 40 m oraz zeskocznią o wymiarach 2,99×8,2 m.


Rzutnię do pchnięcia kulą z kołem śr. 213,5 cm o nawierzchni betonowej i sektorem rzutu o promieniu 20 m i kącie rozwarcia 34,92oR Nawierzchnia sektora rzutu –piasek. Powierzchnia koła 3,60 m2, powierzchnia sektora rzutu to 121,50 m2.

Źródło:http://lubichowo.pl

int(2508)