Pinczyn

Kościół Rzymsko katolicki pw. św. Elżbiety Pinczyn

Odwiedzin

Opis

Parafia to terytorium i wspólnota wiernych powierzone przez biskupa proboszczowi. Rozwój chrześcijaństwa pociągnął za sobą, począwszy od IV wieku, podział diecezji na parafie. Parafia będąc podstawą komórką struktury kościelnej i życia religijnego, skupioną wokół kościoła, wywarła głęboki wpływ na administracyjną geografię Europy i dała początek większości wsi. Opisywanie dziejów danej parafii to nie tylko rozpatrywanie spraw związanych z tworzeniem się struktur instytucjonalno-bytowych, ale również rozpatrywanie realizacji zadań powierzonych przez Kościół wszystkim wiernym, którzy poprzez swoje zaangażowanie w życie i działalność parafii dążą do ostatecznego celu, jakim jest zbawienie.

int(6402)