Wdzydze

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach

Odwiedzin

Kaszubski Park Etnografıczny

Muzeum – Kaszubski Park Etnografıczny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach jest najstarszym muzeum na wolnym powietrzu w Polsce. Założyli je Teodor i Izydor Gulgowscy, urządzając w 1906 roku wystawę etnograficzną w XVIII-wiecznej chałupie, którą odkupili od miejscowego gospodarza.

Ogromny obszar

Obecnie muzeum zajmuje 22 ha obszaru nad brzegiem jeziora Gołuń. Znajduje się tu ponad 50 budynków charakterystycznych dla wiejskiego krajobrazu Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich z okresu od XVII do XX wieku. Muzeum udostępnia zwiedzającym obiekty dawnej architektury Pomorza:

  • chałupy,
  • dwory,
  • szkołę,
  • wiatraki,
  • kościoły,
  • karczmy,
  • budynki gospodarcze
  • warsztaty rzemieślnicze.

Imprezy i wydarzenia

Na terenie parku etnografıcznego są organizowane widowiska o charakterze obrzędowym, imprezy plenerowe, kiermasze oraz warsztaty.

Ginące zawody

W trakcie zwiedzania można zapoznać się z: metodami ucierania tabaki i mielenia zboża, praniem, maglowaniem, krawiectwem oraz tkactwem, pracą kowala, kołodzieja i robotnika leśnego.

int(25175)