Starogard Gdański

Polmos – Dawna Fabryka Wódek Winkelhausena

Odwiedzin

Opis

Destylarnia Sobieski Spółka Akcyjna w Starogardzie Gdańskim (poprzednio: Fabryka Wódek Gdańskich S.A., dawniej Starogardzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego “Polmos” w Starogardzie Gdańskim) swoją historią sięga 1846 roku, w którym to gdański kupiec H.A. Winkelhausen założył Wytwórnię Wódek, Likierów i Koniaków.

Ćwierć wieku później (1871 r.) powstała pierwsza na Pomorzu rektyfikacja spirytusu.

W okresie międzywojennym w wytwórni produkowano ponad 60 gatunków alkoholi.

W 1925 roku Skarb Państwa nabył część zakładu, który działał w ramach Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Przed wybuchem II wojny światowej funkcjonowała sieć hurtowni.

Podczas okupacji niemieckiej produkowany był głównie spirytus techniczny na potrzeby wojska. Trzy miesiące po zakończeniu wojny zakład rozpoczął produkcję, uruchamiając rozlewnię denaturatu. Został odbudowany już jako własność państwowa jednego wielkiego przedsiębiorstwa zrzeszającego wszystkie zakłady produkujące alkohole w Polsce.

DAWNIEJ

int(2481)