Stara Jania

Pomnik Jana z Jani – Stara Jania

Odwiedzin

Pomnik bohatera

Rycerz i pierwszy Wojewoda Pomorski

W miejscowości Stara Jania, znajduje się obecnie odnowiony pomnik pamięci Jana z Jani – Rycerza i pierwszego Wojewody Pomorskiego.
Mieszkańca tutejszych naszych ziem, ikony wszystkich cnót rycerskich: odwagi, lojalności, honoru na tle wielkich bitew. Człowieka legendy i bohatera, którego życie na stałe wpisało się w historię gminy i regionu.

Janowi z Jani

Dnia 26 marca 1961 roku, w tym miejscu powstał napis „Janowi z Jani wybitnemu przywódcy ruchu powstańczego przeciwko Krzyżakom na Pomorzu Gdańskim, pierwszemu wojewodzie ziemi pomorskiej, w 500-rocznicę jego śmierci mieszkańcy ziemi starogardzkiej”, po 55-latach w dowód uznania odświeżono z dumą te słowa, by okazać, że pamięć o Janie z Jani jest wciąż żywa.

I choć nie doczekał ten wielki bojownik o sprawy Kociewia i Pomorza momentu pokonania Krzyżaków i podpisania traktatu pokojowego między nimi a Polską w 1466 r. w Toruniu i nie mógł świętować zwycięstwa w sprawie, której poświęcił życie i majątek, pozostał jednak na smętowskiej ziemi bohaterem, o którym pamięć przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

int(10247)