Starogard Gdański

Ścieżka rowerowa Starogard Gdański – Krąg

Odwiedzin

Ścieżka rowerowa

W oddano do użytku ścieżkę pieszo-rowerową, zlokalizowaną na terenie dawnego szlaku kolejowego, na odcinku od miejscowości Starogard Gdański . Zrealizowano ścieżkę o nawierzchni asfaltowej, parkingi, oświetlenie, punkty widokowe, obiekty małej architektury, takie jak wiaty, ławki, stoły i kosze na śmieci. Długość zagospodarowanego traktu wynosi 1,95 km.

int(4732)