Kopytkowo

Tablica pamięci – Kopytkowo

Odwiedzin

Opis

Przed dworem ustawiono tablicę ku pamięci. W tym dworze hitlerowski okupant, w latach II wojny światowej więził i torturował Polaków.

tekst: Stanisław Sierko | zdjęcia: Ziuta

int(14551)