Rozlewisko Wierzycy

Drozd śpiewak

Odwiedzin
KATEGORIA: Przyroda | Ptaki

Drozd śpiewak

tekst i zdjęcia: Tadeusz Majewski

Drozd śpiewak (Turdus philomelos), największy śpiewak w naszych lasach. Na pierwszym że zdjęć prawdopodobnie rodzic pilnujący dziecko podczas porannej toalety… Po konsultacji poprawka. Na pierwszym zdjęciu jest młody paszkot z drozdowatych, większy od drozda śpiewaka, ale również mistrz śpiewu. Traf chciał, że siedział obok młodego drozda śpiewaka i taki wniosek, rodzic – dziecko, mi się nasunął.

Rozlewisko Wierzycy, 2.08.2020