Rozlewisko Wierzycy

Pole Sieci Śmierci

Odwiedzin
KATEGORIA: Przyroda | Owady

Pole Sieci Śmierci

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Majewski

Cóż za formy sieci i roślin, często wykorzystanych dla nich jako konstrukcje nośne! Cóż za barwy i lśnienia! Na niektórych nitkach sieci wiszą krople wody, iskrzące się kolie Poranka. Pole ma ze dwadzieścia hektarów, może więcej. Wszędzie widać dzieła Tkaczy, jedno przy drugim, jedno za drugim jedno nad drugim. Wyobraź sobie, że jesteś muchą, ćmą, jakimś innym owadem, który w ciemnościach wieczoru i nocy zgubił drogę do domu i znalazł się nad tym obszarem.

Droga do Rozlewiska Wierzycy, 8.09.2020 r.