Akwedukt na kanale Wdy

Odwiedzin

Kociewski Akwedukt

Na samej granicy Kociewia, niedaleko Studziennic, kanał Wdy przecina małą rzeczkę zwaną Studzienniczną Strugą. Górą przepływa leniwie płynąc kanał Wdy. Pod rzeką znajduje się kamienny przepust, którym płyną wody Strugi.

Do akweduktu można dojechać polną drogą, ciągnącą się wzdłuż Kanału Wdy.

Akwedukt

Akwedukt – kanał wodociągowy, rurociąg podziemny lub nadziemny, doprowadzający wodę z odległych źródeł – na ogół do miast – przy wykorzystaniu siły ciążenia ziemskiego. Może być umieszczony na arkadach przeprowadzonych nad rzekami lub nierównościami terenu. Akweduktem nazywany jest również most kanału wodnego.

źródło:wikipedia.pl

int(3452)