okolice Czarnej Wody

System nawadniania łąk i kanał Wdy

Odwiedzin

Kanał Wdy

System zbudowany w 1848 r. w celu użyźnienia zalegających piasków.

Teren Czarnej Wody nabrał gospodarczego znaczenia po wybudowaniu w drugiej połowie XIX w. Wielkiego Kanału Wdy, który służył do stworzenia i nawodniania kompleksu ok. 700 ha łąk. Inwestycja realizowana była głównie siłami jeńców francuskich z wojny francusko-pruskiej oraz miejscowej ludności, pod nadzorem pruskich geodetów kształconych w Czerskiej Szkolę Geodetów.

Kanały nawadniające

Na obszarze ok. 700 ha piasków i nieużytków powstały rowy, kanały, akwedukty, tamy, śluzy, zastawki. Cały obiekt stanowi niezwykły i unikatowy przykład budowli hydrotechnicznych.

int(3389)