Ryzowie

Cmentarz Ewangelicki na Ryzowiu

Odwiedzin

Świadek minionych epok

Po wielu latach zapomnienia cmentarz ewangelicki na Ryzowiu w gminie Skórcz został gruntownie uporządkowany i pozostaje świadkiem pamięci minionych epok. Przypomina przede wszystkim o fakcie, że przed wojną w Skórczu koegzystowali obok siebie katolicy, ewangelicy i przedstawiciele religii Mojżeszowej. Razem, w harmonii potrafili współpracować dla dobra Małej Ojczyzny.

Zaniedbany i zapomniany

W grudniu ubiegłego roku Skórcz odwiedziło pięciu Niemców, którzy poprosili miejscowego radnego Gerarda Reimusa o pokazanie miejsca, gdzie przed wojną znajdował się cmentarz ewangelicki. Po przybyciu na miejsce, zarówno goście jak i gospodarz byli zszokowani tym, co zobaczyli – teren cmentarza ewangelickiego był, łagodnie mówiąc, zaniedbany i zapomniany.

Gruntowne porządki

Teren trzeba było gruntownie uporządkować. Odsłonięto ukryte pod zwałami piasku nagrobki, usunięto kępy trawy. Obiekt zaczął przypominać cmentarz, miejsce pamięci o ludziach – mieszkańcach Skórcza i okolic, pochowanych tutaj w lasach 1846 – 1945. Została również ustawiona tablica, upamiętniająca to miejsce. 
– Sam nie dałbym rady tego wszystkiego zrobić – podkreśla G. Reimus. – Pomógł m.in. wójt gminy Skórcz Sławomir Czechowski, który oddelegował pracowników do pomocy. Wspólnie niewątpliwie praca szła szybciej. W wyniku prac odsłonięto niewidoczne do tej pory tablice nagrobne.

żródło: kociewiak.pl, zdjęcia: Ziuta

Lazurowe dywany

Najpiękniej cmentarz prezentuje się na wiosnę… począwszy od kwietnia gdy zakwitają tu tysiące błękitnych kwiatków cebulicy syberyjskiej -lazurowe dywany kwiatów porastających ścieżki i mogiły starych, ale jeszcze niezapomnianych grobów. Koniecznie wtedy warto odwiedzić to miejsce.

tekst i zdjęcia: Stanisław Sierko, Ziuta

int(7170)