Kocborowo

Cmentarz Kocborowski

Odwiedzin

Cmentarz kocborowski

Nietypowa to nekropolia, albowiem przeznaczona przede wszystkim dla pacjentów i personelu miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Cmentarz położony jest na zachodnio – północnym zapleczu szpitala. Stanowi część parku szpitalnego. Urządzony został w latach 1894-1898. W 1908 roku liczba pochowanych na nim pacjentów wynosiła 980, a np. w 1985 r.- około 9000 (na około 13 700 zmarłych). Na cmentarzu jest wiele grobów pacjentów zamordowanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Uwagę zwraca głaz pamiątkowy z 1979 roku ku czci ponad 500 dzieci-ofiar lat okupacji niemieckiej.

Nie jest to cmentarz ginący, ale wiele grobów niszczeje, sporo jest anonimowych, a niektóre tablice z wolna zaciera upływ czasu. Zamieszczam tutaj 12 zdjęć z nadzieją, że oddadzą one ducha i nastrój tego miejsca.

żródło: http://zbigkurzawa.eu/

int(10638)