Gąsiorki

Dwór – Gąsiorki

Odwiedzin

Tajemnicza wieża i dwór

Ta wieża nie jest tak popularna jak Krzywa Wieża w Pizie czy nasza Mysia Wieża w Kruszwicy. Tajemnicza wieża w Gąsiorkach czeka więc na swoje odkrycie. Stoi samotnie obok, ponad stuletniego dworu. Prawdopodobnie wieża jest pozostałością XVI wiecznego pałacu Anny Radziwiłłówny, żony wojewody pomorskiego Achacego Cemmy gdyż właśnie ona była właścicielem folwarku Gąsiorki. Pałac już nie istnieje ale wieża pozostała i skrywa swoje tajemnice.

Miejscowe legendy

Do dzisiaj krążą w okolicy legendy o ukrytych gdzieś skarbach Radziwiłłów, których strzeże duch strasznego strażnika. W pobliżu wieży zbudowano, prawdopodobnie w XIX wieku dwór. Dwór ten nie jest ujęty w ewidencji zabytków. Po II wojnie miała w nim siedzibę Gromadzka Rada Narodowa. 

Obecnie (stan na maj 2021 r.) dwór jest własnością Gminy Morzeszczyn i zamieszkuje go kilka rodzin.

tekst:Stanisław Sierko | foto:Ziuta

int(16258)