Żur

Elektrownia wodna Żur

Odwiedzin

Elektrownia dla gdyńskiego portu

Tak, ta elektrownia zbudowana na rzece Wdzie w 1930 roku miała na celu zasilanie w energię elektryczną budowanego właśnie portu w Gdyni. Zapewne dlatego uroczystego uruchomienia elektrowni w dniu 15 lutego 1930 roku dokonał osobiście sam Prezydent RP, Ignacy Mościcki. 

Elektrownie budowano półtora roku. Było to ogromne przedsięwzięcie. Powstał zbiornik retencyjny o powierzchni około 400 hektarów. Zbiornik ten powstał przez spiętrzenie rzeki Wdy zaporą aż o 15 metrów.  Woda z tego zbiornika doprowadzana jest do elektrowni kanałem derywacyjnym o długości 900 metrów do zamka wodnego. Dalej przez rurociągi żelbetonowe o średnicy 4,0 metrów do turbin. W budynku elektrowni zabudowane są dwa pionowe hydrozespoły z turbinami Kaplana, umieszczonymi w spiralnych komorach. Turbiny sprzężone są z generatorami synchronicznymi o mocy 4,4 MVA pracującymi na napięciu 6,6 kV. Elektrownia współpracuje z siecią 110 kV.

Zwiedzanie

Elektrownię można zwiedzać ale wyłącznie grupowo. Grupa zwiedzających nie może być mniejsza niż 10 osób i nie może przekraczać 20 osób.  Najczęściej proponowane godziny zwiedzania to od 8.00 do 14.00. Niemożliwe jest zwiedzanie w soboty, niedziele i święta. Każdorazowy termin zwiedzania należy uzgodnić z kierownictwem Elektrowni Żur telefonicznie dzwoniąc pod poniższe numery telefonów stacjonarnych: 52 332 95 01 lub 52 567 57 02

tekst:Stanisław Sierko | foto:Ziuta

int(15869)