Starogard Gdański

Fabryka tabaki Arie Goldfarba

Odwiedzin

Legendarna tabaka Goldfarba

,, Legendarna tabaka Goldfarba” istniejąca od 1839 r. fabryka wyrobów tytoniowych ,,J.Goldfarb” w Starogardzie Gdańskim (Pr.Stargard) na przełomie XIX i XX w. produkowała najsłynniejszą tabakę na pomorzu. Miała ona swoją filię w Gdańsku, Bydgoszczy i w Kościerzynie. Recepturę znakomitej jakości proszku założyciel zakładu Isaac Goldfarb otrzymał od nieznajomego , ubogiego wędrowcy, który przyszedł do skromnej pracowni prosząc o jałmużnę . Okazało się że nieznajomy umiał wyrabiać tabakę do zażywania w lepszym gatunku. Toteż Goldfarb opłacił go suto i zatrzymał u siebie… takie były początki wielkiej fabryki.

Rodzinny biznes

W tym samym czasie wysłał swojego syna Arie do szkół w Mannheim i Hamburgu. W 1890 r. objął na własność całą fabrykację. Pierwszym staraniem młodego właściciela było uszlachetnienie surowca z Nizin nad Wisłą. Po objęciu całego interesu, Arie wybudował dom mieszkalny przy ul. Chojnickiej, a tuż obok, przy ul. Kościuszki gmachy fabryczne. Duży budynek z charakterystycznymi wieżyczkami na dachu. Arie Goldfarb żył zawsze ze swoimi pracownikami w najlepszym porozumieniu. Był radnym miejskim i zastępcą burmistrza, stworzył przytulisko przy ul. Owidzkiej i 3 domy piętrowe, w których udzielano bezpłatnie mieszkania osobom starszym i biednym.

żródło: https://www.facebook.com/starystarogard.gdanski

Starostwo Powiatowe

int(10657)