Skrzynia

Jezioro Słone – Skrzynia

Odwiedzin

Jezioro Słone

Jezioro przepływowe położone na obszarze leśnym Borów Tucholskich (powiat starogardzki, województwo pomorskie, gmina Osiek). Wschodni brzeg jeziora jest objęty ochroną rezerwatu Czapli Wierch. Poprzez strugi akwen jeziora jest połączony z jeziorem Kałębie i systemem wodnym rzeki Wdy. Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 107,5 ha do 119,5 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 87,0 m n.p.m. lub 87,2 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 2,7 m, natomiast głębokość maksymalna 5,4 m lub 6,5 m.

Dane jeziora

Powierzchnia:
107,5-119,5 ha
Wymiary:
max długość: 2,2 km
szerokość: 0,42 – 0,7 km
Głębokość:
średnia: 2,7 m
maksymalna: 5,4 – 6,6 m

Źródło: https://pl.wikipedia.org

int(8836)