Trzebiechowo

Jezioro Trzebiechowo – Trzebiechowo

Odwiedzin

Jezioro Trzebiechowo

Dane Jeziora

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Słone na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy: 01.11.1993 – 01.11.2023
Powierzchnia: 17,38 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,62 km (przybliżona)

Źródło: https://zimorodek.pl

int(8865)