Osieczna

KGW Osieczna

Odwiedzin

Trochę historii

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Osiecznej powstało w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
  • inicjatorką i pierwszą przewodniczącą koła była Elżbieta Sławna
  • cele działalności koła wówczas były nieco inne niż są dzisiaj, panie organizowały na własne potrzeby konkursy, pokazy, szkolenia, rozprowadzały drób, prowadziły wypożyczalnię sprzętu domowego

Nasze działania

Po różnych lepszych i gorszych latach w działalności koła w 2000 roku nową przewodniczącą została Pani Gertruda Tilsen i koło przyspieszyło w różnych dziedzinach wiejskiego życia. Panie chętnie brały udział w organizowanych imprezach, organizowały czas wolny sobie i innym, brały czynny udział w szkoleniach, turniejach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Działo się bardzo dużo. Ostatnie 10 lat to czas wytężonej pracy koła ale też czas wielu osiągnięć. Przewodniczącą zostaje Zofia Ebertowska. Liczba członkiń koła oscylowała w różnych okresach ok. 20 pań. W 2018 roku koło nasze wystąpiło z Kółek Rolniczych przechodząc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zyskując co roku dotację na działalność 3.000,00 zł. Za te pieniążki wyposażyliśmy naszą kuchnię bardzo nowocześnie. Bierzemy udział w turniejach, pokazach, zawodach, spartakiadach otrzymując nagrody i wyróżnienia. Kultywujemy tradycje regionalne i folklor. Integrujemy się z dziećmi i seniorami, wspólnie organizując spotkania i imprezy.

Na dzień dzisiejszy Koło nasze liczy 12 pań i 2 panów wspierających.

Zapraszamy wszystkich chętnych do nas.

int(6194)