Barłozno

Kościół w Barłożnie

Odwiedzin

PEREŁKA BAROKOWEJ ARCHITEKTURY

Najcenniejszym zabytkiem gminy Skórcz jest kościół pw. św. Marcina w Barłożnie. W słoneczny dzień obiekt od strony centrum wsi lśni jak perełka barokowej architektury – napisał w swoim reportażu, Tadeusz Majewski. 

Historia

Parafialny kościół św. Marcina w Barłożnie powstał w XIV w., w czasie dużej aktywności budowlanej na terenie Kociewia sprowadzonych tu Krzyżaków czyli Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, mającej na celu ufortyfikowanie ziem zakonnych. Stąd ciężka bryła świątyni ma cechy budowli obronnej. Napis nad wejściem głównym świadczy o jej przebudowie w 1725 r. Wtedy też kościół otrzymał barokowo-rokokowy wystrój.

int(13971)