Klonówka

Parafia rzymskokatolicka św. Katarzyny w Klonówce

Odwiedzin

Parafia rzymskokatolicka św. Katarzyny

Kościół wzniesiony przez Zakon MNP (Krzyżaków) w 2 poł. XIV w., częściowo przebudowany w poł. XVIII i końcu XIX w., remontowany w l. 1905 – 1910.

Architektura

 • Gotycki, ceglany, orientowany, wsparty na kamiennej podmurówce, prostokątny w planie, salowy, trzyprzęsłowy, z nieznacznie węższym, prosto zamkniętym prezbiterium, zakrystią od północy i przedsionkiem od południa.
 • Od zachodu wtopiona w mury budowli czworoboczna, czterokondygnacyjna wieża, nakryta drewnianym kopulastym hełmem z końca XIX w., z sygnaturką zakończoną ośmiobocznym namiotowym daszkiem.
  Do ściany południowej wieży przylega mała kwadratowa wieżyczka schodowa.
 • Dach nad kościołem dwuspadowy, nad zakrystią – pulpitowy, pokryty dachówką mnich-mniszka.
 • Korpus kościoła opięty trzyskokowymi skarpami, ściany południowa i północna przeprute pięcioma ostrołukowymi oknami; kilka okien zachowało profilowane ościeża.
 • Nad ścianą wschodnią wznosi się trójdzielny schodkowy szczyt ozdobiony czterema sterczynami i trzema podwójnymi blendami, w których wąskie okna o łuku odcinkowym; każda z trzech części szczytu zakończona wimpergą z prześwitem w formie rombu; w zwieńczeniu szczytu kula i chorągiewka.
 • Pośrodku ściany prezbiterium szerokie, ostrołukowe trójdzielne okno, flankowane dwiema skarpami i prostokątnymi tynkowanymi wnękami.
  Mury wieży dzielą pionowo wysokie blendy zamknięte łukiem odcinkowym; w każdej ze ścian głównej kondygnacji – po dwa otynkowane ślepe otwory o łuku odcinkowym, naroża ujęte czteroskokowymi skarpami; w przyziemiu wieży – profilowany ostrołukowy portal z głównym wejściem do kościoła.
 • Kruchta południowa ozdobiona dekoracyjnym szczytem schodkowym z trzema ostrołukowymi blendami. Sklepienia krzyżowe pokrywające pierwotnie wnętrza korpusu i prezbiterium, w poł. XVIII w. zostały zamienione na kolebkowe z lunetami.
 • Kruchta podwieżowa połączona z nawą szerokim, półokrągłym łukiem, kruchta południowa – pięknym, bogato profilowanym, ostrołukowym portalem.
 • Mury kościoła zbudowane z cegły gotyckiej w układzie polskim, duże partie ścian przemurowane w pocz. XX w.

Źródło:http://parafia.klonowka.pl

int(2983)