Starogard Gdański

Miejska Biblioteka Publiczna – Starogard Gdański

Odwiedzin

Miejska biblioteka publiczna

HISTORIA

Miejska Biblioteka Publiczna w Starogardzie Gdańskim utworzona została 1 kwietnia 1946 roku. Działalność rozpoczęła z 554 woluminami, które zdołano zgromadzić dzięki zbiórce książek przy udziale młodzieży szkolnej i harcerzy. Książki pochodziły z przedwojennych ocalałych zbiorów Towarzystwa Czytelni Ludowych, bibliotek fabrycznych, szkolnych i prywatnych. Po ukazaniu się dekretu o bibliotece i opiece nad zbiorami bibliotecznymi miejską książnicę przemianowano na Powiatową Bibliotekę Publiczną.

W 1948 roku wydzielono odrębną placówkę – Miejską Bibliotekę Publiczną z własnym lokalem i księgozbiorem. W ramach centralizacji sieci bibliotecznej w mieście i powiecie dokonano w 1955 roku połączenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, która otrzymała pomieszczenie na Rynku 7. Lokal obejmował wypożyczalnię, pomieszczenie biurowe – okresowo stanowiące czytelnię i magazyn. Przez blisko 20 lat w tej siedzibie koncentrowała się praca biblioteki, która była utrudniona ze względu na złe warunki lokalowe. To zmusiło bibliotekę do wyjścia z książką poza ciasne pomieszczenie wypożyczalni i utworzenie punktów bibliotecznych na terenie miasta.

W 1973 roku po usilnych staraniach otrzymano decyzję na adaptację budynku przy ul. J.Sobieskiego 14 z przeznaczeniem na bibliotekę. Rok 1974 wyznaczył punkt zwrotny w dziejach PiMBP, która zmieniała swój lokal, ale po raz pierwszy znalazła pomieszczenia rokujące warunki jej rozwoju, zapewniające placówce stabilność organizacyjną. Nowy lokal stworzył lepsze warunki pracy i pozwolił na zorganizowanie wypożyczalni i czytelni dla dorosłych, działu gromadzenia i opracowania zbiorów, działu instrukcyjno-metodycznego, pomieszczenia administracji oraz magazyny. Od 1 czerwca 1975 roku w wyniku dwustopniowego podziału administracyjnego kraju, Bibliotekę Powiatową i MBP w Starogardzie Gdańskim przekształcono na MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ. Pod tą nazwą działa do dziś.

źródło:https://mbpstarogard.pl

int(10845)