Królów Las

Młyn wodny – Królów Las

Odwiedzin

Opis

Historia tego młyna sięga prawdopodobnie XIV wieku. Wtedy to cystersi lokowali tu wieś na „surowym korzeniu”. Rzeka Janka (Jonka) w swym dolnym biegu stwarzała dogodne warunki do skutecznego jej wykorzystania w celu napędzania mechanizmów młyna wodnego. Obecny budynek młyna pochodzi z XIX wieku. Młyn pracował jeszcze do niedawna. Aktualnie młyn jest nieczynny.

Tekst:Stanisław Sierko | foto:Ziuta

int(15822)